Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

90.8m FM

Skolpengen framjar gettobildning

opinion

Samhällsvetenskap Sociologi Discrimination Yttranden § 3 33 Yttranden vid advertisement. Yttranden §3 33 Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november § 3 Förslag till budget för Stockholms stad och inriktning för och samt utvecklingsdirektiv — för koncernen Stockholms Stadshus AB budgetutl. Inledning Anförande nr 1 Borgarrådet B i l l s t r ö m s: Herr ordförande, kära fullmäktige! Det är en stark reformbudget som vi i majoriteten presenterar för Den är framtidsinriktad och den har reformer i en omfattning av miljoner kronor.

Det som också är viktigt att säga inför årets budgetdebatt är att vi inom majoriteten fullföljer den politik vi gick till Skolpengen framjar gettobildning på. Vi fullföljer satsningarna på barn och unga och på förskolan. Mindre barngrupper i förskolan är fortfarande ett av de kanske viktigaste målen med tanke på att stockholmarna tror på framtidens Stockholm och föder alltfler barn. Vi gör också kraftfulla satsningar när det gäller fritid och kultur, med träffpunkter, med fritidsklubbar och Skolpengen framjar gettobildning andra viktiga reformer inom barn- och ungdomsområdet.

Vi fullföljer också vårt arbete inom äldrepolitiken. Då handlar det framför allt om livskvaliteten för den som är äldre. Det handlar om att möta regeringens stora sysselsättningspaket med plusjobb.

Plusjobben har redan nu gett och kommer att ge nya tjänster inom äldreomsorgen som fokuserar på att höja kvaliteten inom friskvård och folkhälsa men även på fritidsaktiviteter.

Regeringens sysselsättningspaket är oerhört viktigt för oss. Fokus sätts på den som har varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid, men det är också fokus på dem som är unga och behöver göra inträde både på Stockholms arbetsmarknad och på Stockholms bostadsmarknad.

I dag kan vi redan presentera 1 plusjobb. Vi kommer sommaren att också fördubbla antalet sommarjobb för ungdomar. Vi tror att väldigt många av plusjobben kommer att ha stor betydelse när det gäller städning och renhållning.

Städning och renhållning av Stockholm handlar ju också om att skapa förutsättningar för en bättre belysning, för att klottersanera och för att samarbeta mycket tajtare med näringsidkare och fastighetsägare. Därför lägger vi redan innevarande budgetår ytterligare 30 miljoner på renhållningen och gör en kraftfull satsning utöver tidigare budgetsatsningar på "Skolpengen framjar gettobildning" miljoner när det gäller städningen. Det går bra för Stockholm.

Vi har varit i en lågkonjunktur, ja. Vi har varit väldigt tunga på IT-sidan, vilket också gjorde att Stockholm drabbades mycket hårt i lågkonjunkturen.

Konjunkturinstitutet, Handelskammaren, vårt eget Yttranden § 3 34 näringslivsbolag och så sent som i dag en rapport från Nordea, som vi fått del av, säger att kommer att bli Stockholms år. Vi ser naturligtvis att konjunkturen har vänt.

Den sista kurvan som har pekat nedåt har varit arbetslösheten. Nu har den också vänt, både i Stockholms stad och Skolpengen framjar gettobildning Stockholms län. I arbetet med att göra Stockholm till norra Europas mest spännande region jobbar vi vidare inom majoriteten med våra stadsutvecklingsprogram som innefattar IT, bioteknik och design. Vi skapar förutsättningar för näringslivet genom kraftfulla satsningar på Skolpengen framjar gettobildning och bostadsbyggande.

Vi kommer innan mandatperioden är över att ha fattat beslut om Slussen, om stadsbibliotek, Nobelmuseum, designcentrum och naturligtvis också om vår multievenemangsarena. Avslutningsvis vill jag säga att det här är en väldigt offensiv budget, och den är finansierad till sista öret. Och vi avslutar naturligtvis denna mandatperiod med att infria våra vallöften. Anförande nr 2 Borgarrådet A x é n O l i n m: I går kväll besökte jag Sandsborgsbadet i Dalen.

Jag gick på kvällen över Dalens torg, och det stod en ensam torghandlare där. Jag såg mig omkring, och jag skämdes över vad jag såg. Det var fullständigt nedklottrat, skräpigt, burkar överallt, trasiga lampor.

Jag skämdes över att vi har fått så destruktiva miljöer i Stockholm. Jag är nämligen också övertygad Skolpengen framjar gettobildning att detta är en av anledningarna till den ökade våldsbrottslighet vi ser, det ökade antalet våldtäkter vi ser, den ökade ungdomsbrottsligheten, som tyvärr ökar mycket kraftigt. Det är här det politiska ledarskapet kommer in.

För, herr ordförande, jag försökte fundera över när vi såg några konstruktiva förslag i den här salen. När hade vi konstruktiva diskussioner om vad vi gör för en nolltolerans mot klotter? Vad gör vi för att minska våldtäkterna? Hur gör vi så att städningen blir bättre? Vad gör vi tillsammans för att det ska bli fina miljöer och för att minska brottsligheten? Jag försökte fundera på vad majoriteten och Annika Billström har lagt fram för förslag under den gångna mandatperioden.

Det jag kommer på är förslag om biltullar. Det har varit valfusk, skandalaffärer kring ekonomiska köp, kring Skatteskrapan, Carlsberg, bostadsstiftelser och många diskussioner om långt gångna stora omorganisationer i staden som skapat mycket oro.

Jag kan inte påminna mig några konkreta förslag där ni har tagit tag i att arbetslösheten har ökat med 30 procent, ungdomsarbetslösheten har ökat mycket kraftigt och socialbidragsberoendet stiger. Vi moderater har en annan agenda. Vi tycker faktiskt att Stockholm kan bättre. Vi har ett annat politiskt ledarskap än det vi har sett under de här åren. Det moderata ledarskapet handlar naturligtvis inte bara om fler poliser.

I Stockholm handlar det konkret om mer pengar till belysning, nolltolerans mot klotter.

någonsin. Vi vill höja skolpengen...

Det handlar om att lägga betydligt mer pengar på städning. Det handlar om att lägga betydligt mer pengar på att göra staden ren, snygg och trygg. Vi vill gräva ned återvinningsstationer, som ett litet exempel. Men över huvud taget vill vi minska Yttranden § 3 35 bidragsberoendet, se till att fler arbetar för att också minska de destruktiva miljöerna och skapa en bättre trygghet. Det handlar om ledarskap. Det har vi moderater ett annat, för vi tycker att Stockholm kan bättre.

Anförande nr 3 Borgarrådet E d h o l m fp: Det är nu dags att göra bokslut över det socialdemokratiska maktinnehavet. Det här är deras fjärde budget och förhoppningsvis den sista. Ledarskapet i Stockholm befinner sig i en akut kris. Aldrig tidigare har Stockholm styrts av en ledning som så flagrant saknar respekt för demokratins spelregler. Inte heller har någon annan majoritet svikit så många vallöften som Socialdemokraterna i den här salen.

Socialdemokraterna gick till val på att Skolpengen framjar gettobildning 20 nya bostäder, att minska antalet barn i förskolegrupperna med två och att inte införa biltullar. Det är ingen överdrift att säga Skolpengen framjar gettobildning de har misslyckats med allt det här. Barngrupperna har minskat marginellt, och det mesta tyder på att vi får biltullar vid årsskiftet.

Aldrig har avståndet mellan löfte och verklighet varit så stort som nu. Det är fullständigt glasklart för väljarna vad ett socialdemokratiskt vallöfte Skolpengen framjar gettobildning betyder.

Hemställan

Ett vallöfte från Socialdemokraterna är ungefär lika trovärdigt som en bidragsansökan från SSU. Socialdemokraterna kan inte leverera det de skulle leverera. Däremot levererar de det de inte skulle leverera.

Det är, ordförande, faktiskt en upp och nedvänd värld.

Logga in på Dagens Nyheter

Skolan är och förblir Folkpartiets viktigaste fråga, att förbättra resultaten i skolan och stärka forskningen är ödesfrågor för Sverige. Mycket av våra framgångar de senaste hundra åren har byggt på en lyckad kombination av naturtillgångar och mänskligt kunnande inom främst naturvetenskap.

Globaliseringen har kommit för att stanna. Vi kan aldrig konkurrera med Kina och Indien "Skolpengen framjar gettobildning" det gäller löner. Vi Skolpengen framjar gettobildning bara konkurrera med vår utbildningsnivå och vår forskning.

Tyvärr håller Socialdemokraterna på att förstöra Sveriges möjligheter i det här avseendet. Skolpengen framjar gettobildning i den svenska skolan försämras hela tiden. Alltfler ungdomar lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper. Dagens gymnasieungdomar kommer att ha sämre språkkunskaper än den föregående generationen. Det här sker samtidigt som globaliseringen kräver bättre språkkunskaper. På en enda punkt toppar Sverige statistiken.

Svenska elever är världsmästare i stök och bråk. Men inte ens Socialdemokraterna kan väl tycka att det är så kul att Sverige toppar just den listan. Stockholm speglar ganska väl situationen i övriga landet. Det individuella programmet, som var tänkt för en liten, liten minoritet av eleverna, får för varje år alltfler elever. Socialdemokraternas gymnasieskola slår ut ungdomar. Men förutom det mänskliga lidandet är IV-programmet oerhört kostsamt.

Skolpeng i kombination med avgifter...

Enbart mellan och har kostnaderna ökat med 25 miljoner kronor. I själva verket är kostnaderna för IV-programmet majoritetens enskilt största skolsatsning. Sossarna satsar hundratals Yttranden § 3 36 miljoner kronor på att lära åringar att läsa, skriva och räkna. Allt förnuft talar för att de pengarna i stället borde satsas i lågstadiet. Det är där ungarna ska lära Skolpengen framjar gettobildning läsa. Folkpartiet vill göra den största satsningen på Stockholms skolor någonsin.

någonsin. Vi vill höja skolpengen med 10 procent för de yngsta barnen och, inte minst, vi tens kulturpolitik endast finns den kultur som är nyttig, den som främjar jämställd- heten, som ser till gettobildning? Observera att. Hennes garage var mögligt och luktade unket. När Ulla-Britt Söderberg skulle sälja sitt hus i Falun köpte hon Ozoneair och blev snabbt kvitt. Skolpeng i kombination med avgifter ger de resursrika en chans att köpa sig ut ur.

kommunala bostadsföretag säljs ut riskerar vi att få gettobildningar och höga I kulturmotionen ''I skilda "Skolpengen framjar gettobildning" föreslås en rad insatser för att främja barn.

Nyhetsflöde