Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

150.3m FM

Viktig mat pa jobbet

opinion

Det allra viktigaste chefen kan göra för att skapa trivsel är att se till att medarbetarna upplever tillit på jobbet, säger psykologen Patrik Nyström, som ägnat sig mycket åt frågor om psykosocial arbetsmiljö. Vem har inte kommit in på en arbetsplats och så gott som genast fått en känsla av att här är det trivsamt — eller tvärtom dålig stämning. Vad är det man känner — och ska man lita känslan? Ibland fångar man stämningen och kulturen i den första kontakten, säger Patrik Nyström leg.

Psykolog, coach och föreläsare. Men, tillägger handet kan också vara så att känslan som förmedlas mest säger något om den personlighet och historik som personen som tar emot har med sig. Han ger tre olika exempel på hur han själv känt första gången på en arbetsplats — och vad det visade sig bero på. Exempel ett är från sjukvården:.

Trots alla glada miner och trevliga tilltal kände jag Viktig mat pa jobbet inte bekväm. Jag kände en liknande nyfikenhet för mig och min person tillbaka.

Vad låg då bakom dessa helt Viktig mat pa jobbet bemötanden, som lämnade efter sig skilda tankar och känslor? Det första exemplet handlade om en verksamhet under stark press, konstaterar han. Tidigare försök att lösa dem hade framgångsrikt bekämpats. Trevligheten var ett symtom på att de inte var i stånd att ge sig i kast med de svårigheter de faktiskt visade sig ha. Följderna var allt annat än trevliga: Folk sjukskrev sig i rask takt, sparkades från sina jobb utan några för kollegorna tydliga skäl, mötena var forcerade och det Viktig mat pa jobbet mycket lite utrymme för reflektion och kritiska tankar om vad som stod på.

Det tredje exempletverksamheten som mådde bra, genomsyrades av tre värderingar; engagemang, förtroende och optimism, berättar han. I företaget brydde man sig om varandra, försökte hålla god balans mellan arbete och privatliv, samtidigt som det var viktigt att ge och ta emot ärlig feedback. På de flesta arbetsplatser är dock arbetsklimatet rätt bra, bedömer han, utifrån sina erfarenheter. Hur ska man då förbättra? En bra början är tydlighet uppifrån med en klar arbetsmiljöpolicy.

Logga in på Dagens Nyheter

Cheferna behöver utbildning om arbetsmiljö, inte minst om psykosociala frågor eftersom de är faktorerna med störst påverkan på oss. Han rekommenderar att chefer sätter sig in i den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Kunskaper om detta ger chefen trygghet och förmåga att ihop med medarbetarna skapa en fungerande arbetsmiljö. Viktigast Viktig mat pa jobbet trivseln är att se till att medarbetarna upplever tillit, betonar han. En andra viktig grund för god stämning är tydlighet i roller och arbetsuppgifter.

Mycket tid läggs då på att reda ut vad som blev fel och hur det kan rättas till. Vissa människor nappar direkt på negativ tolkning — t ex varför någon är borta en dag. Andra tolkar händelser mindre illvilligt, men fortfarande felaktigt.

Chefer ska fråga istället för tolka något när fakta saknas. De ska också se till att medarbetaren vet att det finns stöd vid behov och sänka tröskeln för att be om hjälp. Känslan av kompetens bidrar till att höja den inre motivationen, den egna viljan att arbeta för verksamheten.

Vad har då medarbetare för eget ansvar "Viktig mat pa jobbet" stämningen på jobbet? Förutom att prestera det som är överenskommet finns andra viktiga aspekter, säger Patrik Nyström och räknar upp: Ska man då leta efter den här typen av egenskaper när man rekryterar, förutom efter formell kompetens?

Är det tråkiga beteendet symtom på resursbrister eller otydlighet i roll- eller målbeskrivning? Är ledarskapet svagt eller otydligt? Man kan använda sk samtalsverktyg för att underlätta att tankar och åsikter kommer fram.

Dra inte igång ett nu-ska-vi-förbättra- stämningen-projekt som blir ett utanverk, varnar han och nämner fallet Friggebo i Rinkeby, där ministern föreslog allsång i salen för att lugna känslorna vid ett möte om rasism. Viktigt är en alltigenom respektfull ton mot de inblandade. Ibland berättar människor att de trivs, fastän jobbet verkar vara ganska trist. Vad är det då som spelar in?

De kanske förverkligar egna drömmar på andra sätt. De kanske har en stimulerande hobby, är väldigt nöjda med ett rikt socialt liv eller goda familjerelationer. Bristande trivsel kan leda till motsättningar, sjukskrivningar och konflikter. I värsta fall mobbning eller utfrysning. Viktig mat pa jobbet mår bra när vi har möjlighet att hjälpa andra, så en kultur av att bry sig om, se varandra och bli lyssnade till ökar det personliga välmåendet och bidrar till bra resultat.

Så får ni äkta trivsel på jobbet Det allra viktigaste chefen kan göra för att skapa trivsel är att se till att medarbetarna upplever Viktig mat pa jobbet på jobbet, säger psykologen Patrik Nyström, som ägnat sig mycket åt frågor om psykosocial arbetsmiljö.

Tre exempel Han ger tre olika exempel på hur han själv känt första gången på en arbetsplats — och vad det visade sig bero på. Exempel ett är från sjukvården: Det andra Viktig mat pa jobbet ett IT-företag: Det tredje exemplet gäller ett företag inom media.

Detta hade i sin tur lett till otrygg och dålig stämning.

Det finns många anledningar till...

Hur var då läget på arbetsplatsen, där trevligheten kändes påklistrad? En tredje faktor för chefer att hantera är informationsflödet på arbetsplatsen. För att lyckas I vilken ände börjar man då för att bryta ett negativt mönster i Viktig mat pa jobbet grupp? Skapa utrymme för samtal om de saker som skaver, uppmanar han. Hälsan påverkas av stämningen på arbetsplatsen. Går det att mäta psykosocial arbetsbelastning och stress? En bra metod är att genomföra en så kallad psykosocial skyddsrond.

Viktig mat pa jobbet är en kartläggning av hur arbetsmiljön påverkar hälsotillståndet och vilka sociala och psykiska konsekvenser den medför. Högt pris för sjuknärvaron Dålig arbetsmiljö har ett högt pris, för individ, arbetsgivare och samhälle.

Forskare vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutets avdelning för interventions- och implementeringsforskning har räknat ut att stress och ohälsa kostar miljonbelopp varje år.

Företag och organisationer som har...

Kunskapsforum För dig som är engagerad i arbetsmiljöfrågorna, medlemsprofilen representeras av såväl arbetstagar- som arbetsgivarsidan, från privat och offentlig sektor, för bästa dynamik både på fysiska träffar och digitala föreläsningar.

Arbetsmiljöforums nätverk heter numera Kunskapsforum. Välkommen att gå med du också! l Kunskap och motivation förmedlas för att säkerställa utbudet och upp muntra valet av bra mat på jobbet. n Det är viktigt att ha några grund läggande principer. Det är bemanningsföretaget Adecco som velat veta hur kul vi har på jobbet – med hjälp av en opinionsundersökning som Novus genomfört. Att känna arbetsglädje är viktigt av flera Viktig mat pa jobbet. Det gör att vi presterar bättre, blir mer effektiva och mår bättre på arbetet.

I det här inlägget skriver vi mer om.

MORE: Zlatan skadad missar barca matchen

MORE: Usa diplomater i skottlinjen

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde