Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

142.7m FM

Kommentar palestina har blivit bantustanomraden

opinion

Den som kontrollerar media kontrollerar också informationen förvrängningen eller undanhållandet av den. Först när det maktmonopolet ifrågasätts och bryts kan vi få höra ord som rasåtskillnadsmur istället för "barriär" och psykisk terror med ljudbangar och decibelvapen istället för någon annan omskrivning. Tills dess får vi göra som Sovjetmedborgarna, vi får lägga till och dra ifrån när propagandaministeriet sänder "nyheter" Det sionistiska apartheidsystemet håller ju på att globaliseras: Den är väl inte riktigt Apartheid på samma sätt som i Palestina, här handlar det ju om en mur mellan två olika länder, men den är helt klart ett uttryck för rasism och rent ut sagt förjävlig.

Fast det bästa citatet ur den artikeln är väl detta om Israel: Det finns inte en dag jag inte ber för att ockupationen och grymheten inte fanns, men verkligheten är en annan.

Varje dag finns ockupationen som brutalt och omänskligt förtrycker ett folk. Ju mer jag blundar för det, desto starkare växer ockupationen. Du kanske kan skita i det helt, vi andra, som direkt eller indirekt drabbats av det, eller människor som helt enkelt inte saknar mänsklig moral och samvete, vi kan tyvärr inte -avstå från skiten helt. Tack Kommentar palestina har blivit bantustanomraden din omtanke. Det känns betryggande att folk är så Sveriges gräns mot Norge är apartheid.

Ariers stöld av Sverige är apartheid eftersom samerna förvisades upp norr. Jämförelsen med muren mot Mexiko är intressant. Och Sverige har "Kommentar palestina har blivit bantustanomraden" land från Danmark och Norge. Polen har stulit land från Tyskland etc Har Mexiko framfört några anspråk på Texas och andra delstater i dagsläget? I den extrema vänsterns värld är allting rasism och apartheid. För att inte blanda ihop begreppen och trivialisera händelserna i Sydafrika så kanske vi ska klargöra några viktiga saker.

I Sydafrika särskiljdes medborgare inom det egna landet. Lägg märke till att deras apartheid inte hade någonting med hanteringen av gränser att göra, vilket är en nationell rättighet. Är det en nationell rättighet att bygga murar på andra människors mark?

Israels apartheidmur sträcker sig stundtals djupt in i palestinskt område och det tydliga syftet är att permanentera ockupationen av strategiskt utvalda områden. Kvar blir ett splittrat Västbanken som tydligt liknar Sydafrikas bantustans. Redan i maj hade muren hunnit orsaka en enorm förödelse för palestinierna kopierar från Wikipedia: As of Maythe fence construction had already uprooted an estimatedPalestinian olive and citrus trees, demolished 75 acres 0.

At that point, it rested on 15, dunums 3, acres or 15 km² of confiscated land, only meters away from a number of small villages, or hamlets. In earlyin order to move a section of the barrier to the Green Line, a ramshackle mall of 63 shops was demolished by the IDF in the village of Nazlat Issa [39][40][41]. För det andra så finns det ingen som helst rättighet för palestinierna att skicka in terrorister och mördare till Israel.

Tvärtom ger folkrätten Israel skyldigheten och rätten att skydda sina invånare mot dessa attacker. Därför drar man en barriär där den är lättast att försvara.

Om den jordägare som är missnöjd med detta vill lösa saken kan Kommentar palestina har blivit bantustanomraden ju alltid vända sig till den fina "demokratiska" palestinska Hamas-regeringen och be dem att upphöra med terrorismen.

Det är inte Israels problem. Israels problem är alla mördade israeliska civila - både judar och araber. Problemet är att folk inte förstår vad Kommentar palestina har blivit bantustanomraden är ute efter. Folk borde väl själva förstå att om de har en granne som är fly förbannad och vägrar att acceptera att du bor där du gör så är det inte så konstigt att det är krig? Ja, vad vore vänstern utan alla sina symbolkonflikter!? Alla palestinska bönder som påverkat av säkerhetstänglset har rätt till ekonomisk kompensation av Israel.

Detta har Israels högsta domstol slagit fast. Jo, års gräns fastslogs i Oslo-avtalet. Detta var en historisk eftergift från PLO: En helt otrolig argumentation. Tvärtom har den förklarats olaglig av den internationella domstolen i Haag. Att det i de allra flesta fall är "Kommentar palestina har blivit bantustanomraden" som angriper och mördar palestinier som nu i Gaza kan väl inte ungått någon. Det är inte Hamas som förstört livet för de palestinska bönderna och ghettoiserat Västbanken.

Det är Israel som byggt muren, bosättningarna och de vägar som endast får användas av judar, vilka skär av palestinierna från stora delar av deras land. Så länge ockupationen och orättvisorna fortgår har Hamas och andra palestinier all rätt på sin sida att göra motstånd. Långt fler palestinska civila mördas av Israel. Oslo-avtalet stipulerade att konflikten skulle lösas genom fredsförhandlingar baserade på bl.

FN-resolutionensom tillerkänner Israel säkra och erkända gränser. Bara det faktumet att gränserna skulle förhandlas motbevisar ditt påhitt om att vapenstilleståndslinjen från års arabiska anfallskrig mot Israel det du kallar " års gräns" skulle vara fastslagen.

Det kan också vara värt att påminna om att hela arabvärlden förkastade denna "gräns" Det är bara nu, när de har insett att de inte lyckats att utplåna Israel på slagfältet, som den har blivit intressant igen. Den har ingen som helst innebörd, utan markerar ungefär var invaderande irakiska stridsvagnar och jordanska förband lyckades Kommentar palestina har blivit bantustanomraden av israeliskt försvar i kriget Var det något mer du ville?

Hamas-regimen är ingen stat, så du kan sluta att tjata om lagar som inte berör det palestinska Hamas-samhället. När du sedan hänvisar till FN: En av domarna var egyptier, och därmed jävig. Dessutom finns det inte en enda referens till anledningen bakom barriärens upprättande, nämligen palestinsk terrorism annat än när man refererar Israels inställning.

Alla seriösa bedömare har förkastat spektaklet. Ser du något samband? Växthusen i vilka bosättare i Gaza anstälde tusentals palestinier skänktes till dem efter Israels reträtt.

FN:s rapportör för Palestina, sydafrikanen...

Hamas och andra palestiner plundrade och förstörde dem, och alla är nu arbetslösa. Nu gräver man tunnlar under dem för att ta sig in i Israel och mörda och kidnappa israeler istället. Och det är Kommentar palestina har blivit bantustanomraden som Hamas m. Deras fortsatta vilja att krossa Israel och att vägra fred gör att också omvärlden nu bojkottar palestinierna. Bosättningarna som byggdes på köpt mark kom till efter att palestinierna hade försökt att krossa hela Israel och startade krig När Israel hade vunnit hade araberna chansen att sluta fred oh få områdena, men vägrade.

Därmed var det nödvändigt att bruka och försvara marken, och därför byggdes bosättningarna.

Kommentarer

Sedan ska man inte glömma att områdena är historisk mark även för det judiska folket. Araberna har inget monopol om du trodde det. Särskilt inte om de avser att starta krig mot sina grannar, och sedan förlorar. De ska följa kriget lagarom de vill föra krig. Och acceptera förluster när de förlorar de krig som de startar.

av Per Wästerberg. I DN...

Om de vill ha fred genom förhandlingar så ska de avsäga sig terrorismen, som är ett krigsbrott, och Kommentar palestina har blivit bantustanomraden Israels rätt att existera samt alla ingångna avtal. Det gör de inte, vilket medför att hela världen bojkottar dem. Det beror, som du säkert vet, på att palestiniernas avsitktliga måltavlor är civila, medan israelernas måltavlor är terrorister där civila av misstag kan drabbas.

FN resolution kräver "Tillbakadragande av Israels väpnade styrkor från områden som ockuperats i den aktuella konflikten". Konflikten som åsyftas är Israels angrepp mot sina grannländerså resolutionen kan knappast bli tydligare. Kriget du talar om var inte ett "arabiskt anfallskrig", utan en direkt följd av att sionistiska terrorband rensade by efter by på sina palestinska invånare. Detta både i det område som FN gett judarna och i området som palestinierna fått behålla.

Då kriget slutade hade Israel utvidgat sitt territorium genom att annektera mark utöver den FN hade tilldelat. Då den palestinska befolkningen varit motståndare till en judisk apartheidstat på deras land redan från början, är det knappast konstigt att de inte accepterade detta. PLO gjorde som sagt en historisk eftergift i Oslo-avtalet ett avtal som Israel konstant brutit mot. Att det är otroligt att argumentera för att Israels apartheidmur är laglig står jag fast vid.

Att Haag-domstolen var jävig är det nog bara högerextremisterna i frontpagemag som tycker. Att domstolen åsikt har "dömts ut av alla förutom arabvärlden" är en lögn. I en omröstning i FN krävde en förkrossande majoritet mot 6, med 10 nedlagda röster att Israel skulle följa domstolsbeslutet. Alla europeiska länder röstade för. Anledningen till Israels murbygge är uppenbar, utom för den mest inskränkte Israel-fanatikern. Den är byggd för att permanentera bosättningarna Kommentar palestina har blivit bantustanomraden dela in Västbanken i bantustans.

FN drog liknande slutsatser i en rapport som likställde muren med landstöld. Din bild från växthuset kommer från IDF Israels armé och lades ut på den öppet islamofobiska bloggen "little green footballs". Detta är föga förvånande, då påståendet att Hamas "gräver tunnlar under dem [växthusen] för att ta sig in i Israel och mörda och kidnappa israeler" låter som ren israelisk propaganda. Vi båda vet att helvetet bryter loss om Hamas kidnappar någon av herrefolket.

Att Israel plötsligt skulle bli snälla och följa FN: Sedan Oslo-avtalet har Israel fortsatt ockupera de palestinska områdena, bosättarna har mångdubblats, tusentals palestiniern har mördats och flyktingarna har inte tillåtits återvända. Muren är bara ett ytterligare bevis på att Israel inte vill ha någon fred baserad på FN: Donkeyman har en gammal skylt uppe i sin container på ett tak i centrala Tromsø. Besök både i "Bantustans" och i flonga "vita" områden. Jag har fått denna kommentar av Gunnar Olofsson, en av landets Förvisso är en sekulär enstatslösning i Kommentar palestina har blivit bantustanomraden den enda bestå av de olika avknoppade ”bantustans” som nu separeras av illegala bosättningar.

Ingen talar längre om rättvisa, t.o.m fred har blivit ett manipulativt ord, säger hon. T+ gottesbibel.info har-blivit-bantustanomraden/ T+

MORE: Netanyahu erbjuder palestina oppning

MORE: Brandmannen har blivit san diegos nya hjaltar

MORE: Julen har blivit som programmet ring p1

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde