Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

125.3m FM

Liten okning i eu industrin

opinion

Webbplatsen använder kakor cookies för att fungera på ett bra sätt. Jag accepterar   Läs mer. Sidan visas inte korrekt.

En större EU-budget är dåliga...

Testa att ladda om sidan för att lösa problemet. Om det inte fungerar kan det vara att du använder en gammal webbläsare. För bästa upplevelse av naturvardsverket.

För Sveriges del innebar statistiken...

Detta belyser behovet av att ompröva dagens energisystem och övergå till en ekonomi och ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Den SOER genomgång om energi referens ger en översikt av tillstånd, trender och framtidsutsikter i samband med energitillförsel och energianvändning på europeisk nivå. Denna landsjämförelsedel i SOER fokuserar däremot på bruttoenergianvändning och på bidraget från förnybar energi. Det var en liten total ökning av bruttoenergianvändning GIECdock varierade nationella trender kraftigt med en ökad användning i 20 och minskande i 13 länder.

Från till skedde en ökning av andelen förnybar energi av bruttoenergianvändning GIEC i 32 av 34 länder. Det har gjorts politiska framsteg i fråga om energieffektivitet men Liten okning i eu industrin finns betydande variation i ambitionsnivå men också rörande konsekvenser av politiska åtgärder bland länderna. EU ser i dagsläget ut att kunna uppnå det mål om 20 procent förnybartandel av den totalt använda energin år Målet är nedbrutet med nationellt bindande mål, för varje medlemsland och nivån är beroende av de nationella förutsättningarna.

Utvecklingstendenser i världen, EU och...

Norge och Island har högre mål men deras påverkar inte EU: Nationellt har Sverige höjt ambitionsnivån och beslutat att andelen förnybar energi ska öka till minst 50 procent år Även delmålet om 10 procent förnybart inom transportsektorn, som är detsamma för alla EU-länder, uppnåddes under Sveriges höga andel förnybar energi beror främst på en stor användning av biobränslen inom industrin och inom el- och fjärrvärmeproduktionen samt på vattenkraftens höga Liten okning i eu industrin av elproduktionen.

Användningen av värmepumpar och utbyggnaden av vindkraften är också bidragande orsaker till att andelen förnybart ökat under senare år. Sverige tillhör de länder där den totala energianvändningen har ökat, men ökningen är liten. Länderna inom EU har formulerat sina energieffektiviseringsmål på olika sätt. Det svenska energieffektiviseringsmålet till har formulerats som ett intensitetsmål. Intensitetsmålet innebär att tillförd energi per BNP-enhet i fasta priser ska vara minst 20 procent lägre år än år Det är i dagsläget svårt att säga om nationella energiintensitetsmålet till år kommer att nås eller inte.

Den ekonomiska utvecklingen har stor betydelse liksom nivån på energianvändningen och använda energislag. Här hittar du några utmärka gratis webbläsare.

Nybilsregistreringarna i EU ökade med...

Avgränsning Den SOER genomgång om energi referens ger en översikt av tillstånd, trender och framtidsutsikter i samband med energitillförsel och energianvändning på europeisk nivå.

Slutsatser i EEAs indikatorjämförelse Det var en liten total ökning av bruttoenergianvändning GIECdock varierade nationella trender kraftigt med en ökad användning i 20 och minskande i 13 länder. Länk till EEAs landjämförelse - Energy consumption and share of renewable energy Energimyndighetens kommentarer EU ser i dagsläget ut att kunna uppnå det mål om 20 procent förnybartandel av den totalt använda energin år Den europeiska industrins miljöprestanda har förbättrats under de senaste decennierna.

Det finns en rad olika anledningar till förändringarna. Kommissionen övervakar och bistår de industrier i EU som drabbas Liten okning i eu industrin är en liten ökning jämfört med de åtgärder som hade införts Liten okning i eu industrin. När orderstockarna för industrin inom EU rapporteras som större än genomsnittet är.

FoU) har glädjande nog följts av en liten ökning under genom.

MORE: Mycket badrum pa liten yta

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde