Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

141.6m FM

Israelisk soldat dodad i bakhall

opinion

En av mina prenumeranter hörde nyligen av sig till mig med följande "Israelisk soldat dodad i bakhall" Personen hävdar att det geopolitiskt inte finns något reellt hot mot Israel eftersom de omgivande länderna, inklusive Iran, inte har några möjligheter att genomföra en framgångsrik invasion. Skadan de gör och kan göra är verklig, har stora negativa effekter, och bör tas på fullt allvar, men är inte ett existentiellt hot. Allt de kan uppnå är att såra familjer.

När de pratar om att utplåna Israel är det just det, prat. De har inte förmågan att vinna.

Jerusalem Minst tolv israeler uppgavs...

Den 4 december inledde Israels försvarsstyrkor IDF Operation Nordansköldmed syfte att hitta och oskadliggöra ett antal tunnlar som den libanesiska terroristorganisationen Hezballah har grävt under gränsen mellan Libanon och Israel.

Om alla dessa tunnlar hade färdigställts utan att ha upptäckts av Israel hade Hezballah kunnat använda dem som ett överraskningsmoment i nästa krig. I skydd av tät dimma och under intensiv raketbeskjutning av hela Israel Hezballah har sedan byggt upp en raketarsenal som omfattar omkringraketer, fler än Europas NATO-medlemmars samlade raketarsenaler skulle hundratals terrorister obemärkt ha kunnat ta sig in på israeliskt territorium och tagit kontroll över delar av norra Galiléen.

De tusentals israeler som bor i området hade mördats. Med eller utan attacktunnlar beräknar israeliska experter att nästa krig mot Hezballah i Libanon kommer att kräva långt fler israeliska dödsoffer än något tidigare krig och lamslå hela landet i flera veckor. Risken är även stor att  halv- och ickestatliga aktörer i Gaza, på Västbanken, i Sinai och i Syrien, vars mål är förintelsen av staten Israel, kommer att utnyttja situationen och gå till attack.

Israel skulle då tvingas utkämpa ett komplext flerfrontskrig, och detta innan Irans öppet aktiva roll ens ha börjat räknas in i ekvationen. Skulle detta innebära slutet för staten Israel? Om Hezballahs terrorister lyckades genomföra en massinfiltration skulle de förmodligen så småningom trängas tillbaka över gränsen. Dödssiffran på den libanesiska Israelisk soldat dodad i bakhall skulle vara många gånger högre än den israeliska dödssiffran, likaså den materiella förödelsen.

Både Israelisk soldat dodad i bakhall ekonomiska och den psykologiska effekten av ett sådant krig bör dock inte underskattas. Varje land, liksom varje människa, har sin brytpunkt, och den sammanfaller inte nödvändigtvis med punkten av total förintelse. Ett land som inte återhämtar sig ekonomiskt och psykologiskt från ett krig kan ändå fortsätta att existera "Israelisk soldat dodad i bakhall" flera generationer, men först efter att ha förvandlats till ett annat land, med krossad krigsmoral, stagnerad ekonomi och en helt desillusionerad befolkning.

Frågan är förstås hypotetisk, och det är nog däri en stor del av problemet ligger, nämligen att staten Israel sedan systematiskt har arbetat på högtryck för att avvärja alla hypotetiska skräckscenarier innan de förverkligas. Detta kräver en snabb och därför mycket förenklad historisk genomgång: Vid samtliga dessa tre tillfällen var det många experter som kallt räknade ut den judiska staten.

Israel blev då världsledande i att både förebygga och bekämpa terrorism, och de spektakulära terroristattackerna med stora mängder dödsoffer som utfördes från början Israelisk soldat dodad i bakhall talet och en bit in på talet hör idag till ovanligheterna. Än en gång ändrade då Israels fiender taktik: Israel utvecklade då flera olika raketförsvarssystem, som idag "Israelisk soldat dodad i bakhall" skjuta ner båda kort- medel- och långdistansrobotar.

Man införde även byggnadsregler som kräver att varje lägenhet ska förses med sitt eget skyddsrum, och konstruerade till och med underjordiska sjukhus. Under kriget sommaren avfyrade de palestinska terroristorganisationerna i Gaza över raketer mot israeliska städer och samhällen, men tack vare raketförsvarssystemet Järnkupolen och den goda tillgången till skyddsrum lyckades de bara döda sex människor. Det som visade sig vara betydligt dödligare än de palestinska raketattackerna var tunnlarna som hade grävts under gränsen mellan Gaza och Israel och genom vilka palestinska terrorister lyckades utföra flera dödliga bakhåll, som i ett fall även medförde att Hamas lade beslag på en dödad israelisk soldat, vars kropp terroristorganisationen nu använder som förhandlingsbricka.

En stor del av kriget gick ut på att hitta och oskadliggöra de 14 tunnlar som nådde in på israeliskt territorium. Enligt vissa uppgifter ska Hamas Israelisk soldat dodad i bakhall planerat en massinfiltration genom tunnlarna senare samma år, med syfte att genomföra massakrer i israeliska gränssamhällen och föra med sig israeliska civila till Gaza som gisslan.

I skrivande stund pågår därför konstruktionen av en underjordisk barriär längs med gränsen till Gaza för att eliminera hotet från attacktunnlarna. Den kostar miljoner kronor per kilometer att bygga, vilket kanske låter som mycket pengar, tills man betänker att Israels försvarsbudget numera ligger på över miljarder kronor om året. Att de militära hoten mot Israel ligger på en icke existenshotande nivå beror således på Israels frenetiska Israelisk soldat dodad i bakhall i "Israelisk soldat dodad i bakhall" år att alltid ligga flera steg före sina fiender, oavsett hur mycket det kostar — samt på Guds försyn.

Den nonchalans med vilken dessa reella och uppriktiga hot så ofta avfärdas bör dock inte förvåna någon: Ett Israelisk soldat dodad i bakhall aktuellt exempel på detta, visseligen mindre dramatiskt men minst lika frapperande nonchalant, kunde noteras i FN: Olof Skoog uppfattar alltså ingen moralisk skillnad mellan israeliska rekognoceringsuppdrag, som i minst ett fall bidrog till upptäckten av en attacktunneloch Hezballahs långtgångna planer att genomföra en omfattande massaker på israeliska civila: Israels självförsvarsansträngningar är lika förkastliga som Hezballahs massmordsfantasier.

De fyra israelerna stod vid den här busshållplatsen när den palestinske terroristen öppnade eld mot dem. Detaljerna kring terroristattacken är fortfarande knapphändiga, men enligt palestinska nyhetskällor ska de två dödade israelerna ha varit soldater. Israels nationella akutvårds- och ambulanstjänst MDA uppger att de två skadade är en man och en kvinna, båda i årsåldern.

På onsdagskvällen avled det knappt tre dagar gamla spädbarnet som föddes i den Barnet begravdes några timmar senare på Olivberget i Jerusalem, där flera hundra människor hade samlats för att föra honom till den sista vilan. Innan begravningen hade han  blivit symboliskt omskuren och givits sitt namn: Hans lilla kropp, insvept i en tallit judisk bönesjalbars av hans farfar, Refael Ish-Ran.

Nästan samtidigt som Amiad Yisrael Ish-Ran begravdes arresterade israeliska specialstyrkor fyra personer misstänka för inblandning i söndagens terroristattack.

De hade spårats till det palestinska samhället Surda strax norr om Ramalla på Västbanken. En femte person, Saleh Barghouti, sköts till döds när han Israelisk soldat dodad i bakhall fly i en bil. När israeliska specialstyrkor närmade sig hans gömställe i Nablus öppnade han eld mot dem, varpå de besvarade eldgivningen och dödade honom. Ambulanspersonal och soldater vid platsen för terroristattacken foto: Sju israeler skadades, varav en svårt, när palestinska terrorister igår kväll öppnade eld mot en busskur utanför bosättningen Ofra på norra Västbanken.

Händelsen fångades av en övervakningskamera och visade hur en bil saktade in intill busskuren, varpå en person öppnade eld inifrån bilen mot personerna som befann sig där. Därefter körde förövarna snabbt Israelisk soldat dodad i bakhall platsen. En årig kvinna ådrogs de svåraste skottskadorna i terroristattacken. Den åriga mammans tillstånd uppgavs nu på morgonen vara allvarligt men stabilt. Tillståndet för barnet, en pojke, ska dock ha försämrats under natten.

Maken till den åriga kvinnan, tillika far till den nyfödde pojken, skadades också i terroristattacken och fördes till samma sjukhus som sin fru och son med måttliga skador. Tillståndet för de övriga fem skadade, däribland två åriga flickor, beskrivs som lindriga. Israels försvarsstyrkor IDF inledde genast en stor operation för att hitta de palestinska terroristerna som utförde attacken. I skrivande stund befinner de sig fortfarande på fri fot. Varje gång israeler skadas i terroristattacker dröjer det Israelisk soldat dodad i bakhall många minuter innan offrens namn börjar spridas i sociala medier, inte deras för- och efternamn, utan istället deras fullständiga hebreiska namn, följt av deras mödrars fullständiga hebreiska namn.

När man enligt judisk sed ber för en sjuk eller skadad människa är det nämligen så personen omnämns: Denna lilla detalj snappas i princip aldrig upp i den internationella nyhetsrapporteringen från Israel, men den illustrerar hur den israeliska allmänheten inte reagerar på terrorism med stum vanmakt, utan istället med böner om Guds förbarmande över de drabbade, som nämns vid namn.

Så även denna gång: Shira Yael bat [dotter av] Liora Sarah. Hennes nyfödde son har ännu inte fått ett namn, så han omnämns som tinok [spädbarn] ben [son av] Shira Yael. Israels försvarsstyrkor IDF inledde i tisdags morse en operation kallad Nordansköld med syfte att förstöra ett antal tunnlar som den libanesiska terroristorganisationen Hezballah har grävt och borrat under gränsen mellan Libanon och Israel.

Den första tunneln som avslöjades hade sin mynning under en cementfabrik i utkanten av det libanesiska samhället Kfar Kila och sträckte sig sammanlagt över meter, varav 40 meter på israeliskt territorium, en knapp kilometer sydväst om Metulla i Galiléens nordspets. Detta är första gången som IDF offentligt erkänner existensen av tunnlar under gränsen mellan Israel och Libanon.

Israeler boende i närheten av den libanesiska gränsen har dock i flera år uppgett att de har hört borrningsljud och känt vibrationer från underjordisk verksamhet. IDF har för sin del konsekvent avfärdat dessa rapporter och hävdat att Hezballah till skillnad från den palestinska terroristorganisationen Hamas i Gaza inte har något behov av att gräva tunnlar.

Flera höga beslutsfattare har nu förklarat att de medvetet ljög när de hävdade detta och att de i själva verket har känt till tunnlarna i flera år. Lögnerna ska ha syftat till att vilseleda Hezballah så att de inte skulle förstå att man var dem på spåret. IDF misstänker att Hezballah planerade att använda tunnlarna i inledningsfasen av nästa militära konfrontation mot Israel för att ockupera delar av norra Galiléen och massakrera dess befolkning.

I nuläget uppger IDF att man har upptäckt omkring 10 tunnlar, samtidigt som man betonar att inga av dem ännu var färdiga att användas. Uppgiften bör tas med en stor nypa salt, eftersom IDF samtidigt har förklarat att bara en liten del av operation Nordansköld har offentliggjorts. En del av uppgifterna som nu har offentliggjorts kan vara avsedda för att vilseleda Hezballah om hur mycket Israelisk soldat dodad i bakhall egentligen vet, medan väldigt mycket som man vet inte har offentliggjorts.

Det vore naturligtvis inte så svårt för IDF att göra detta på egen hand, men risken är stor att Hezballah då skulle utmåla detta som en attack mot Libanon och använda det som en förevändning för att gå till attack mot Israel.

Två israeler, varav en soldat,...

IDF har dock utfärdat en varning til libanesiska civila att de utsätter sig för dödsfara om närmar sig tunnlarna. Operation Nordansköld beräknas pågå i flera veckor. IDF antyder att operationen bara är det första steget i en omfattande plan att neutralisera det ständigt växande hotet från Hezballah, i synnerhet terroristorganisationens mycket omfattande raketarsenal. Trots att existensen av tunnlarna utgör en flagrant kränkning av Israels suveränitet och FN: Samtidigt sprider den nu pågående operationen nytt ljus över Israels hållning gentemot Hamas i mitten av november, när den palestinska terroristorganisationen avfyrade närmare raketer mot Israel på bara ett dygn och Israels Israelisk soldat dodad i bakhall ändå valde att inte gå till motattack i motsvarande grad.

Israelisk soldat dödad vid Libanons...

Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna! Alla fält måste fyllas i! Kontrollera din inbox eller skräppostbox för att aktivera din prenumeration. Send post to email address, comma separated for multiple emails. Publicerad 20 december, av Paul Widén. En israelisk soldat ber morgonbönen på sin pansarvagn foto: Publicerad 13 december, av Israelisk soldat dodad i bakhall Widén.

Publicerad 10 december, av Paul Widén. Publicerad 7 december, av Paul Widén. Föreligger det ett reellt hot mot Israels existens, eller är det bara prat? Två israeler ihjälskjutna på Västbanken Två israeler dödades och ytterligare två skadades svårt Åtta israeler skadade i terroristattack Sju israeler skadades, varav en svårt, när palestinska Vad är det som händer i Israel egentligen?

Lämna detta fält tomt Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna! Två israeler ihjälskjutna på Västbanken Två israeler dödades och ytterligare två skadades Åtta israeler skadade i terroristattack Sju israeler skadades, varav en svårt, när Israel går mot nyval Israels försvarsminister Avigdor Liberman lämnade på torsdagsmorgonen En israelisk soldat dödades i en skottlossning med palestinier på Den israeliske soldaten hade dödats i bakhåll uppgav en Israelisk soldat dodad i bakhall. dödar han en israelisk soldat, arresteras och tvingas välja mellan ett liv i fängelse.

Israel – oftast med flerdubbelt dödade. underrättelsetjänsten i ett bakhåll. Jerusalem Minst tolv israeler uppgavs ha dödats och femton skadats när judiska bosättare i Hebron på Västbanken i går kväll utsattes för ett palestinskt bakhåll. Enligt en talesman var det hämnden för att Israel nyligen dödade gruppens och de två folkslagen hålls i sär av flera tusen israeliska soldater.

MORE: Pilotens misstag dodade over 250

MORE: 36 000 soldater deltar i stor nato ovning

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde