Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

117.8m FM

Brand i hasselbyskola

opinion

Karin Nygårds från Sjöstadsskolan är enligt Computer Sweden rankad som nr 39 på listan över Sveriges mest inflytelserika it-kvinnor. I Stockholms stad och inom utbildningsförvaltningen bedrivs en rad projekt varje år. Här finns en hel del kunskap och lärdomar att ta del av, det är viktigt att vi utvärderar och följer upp det vi redan gjort innan vi påbörjar nya projekt och arbeten. Vi skulle kunna bli bättre på att lära av varandra. Goda exempel-mässan är ett bra sätt att dela kunskap, inte bara inom utbildningsförvaltningen utan i hela staden.

Här finns många bra exempel på metoder och arbetssätt som kan återanvändas "Brand i hasselbyskola" nya projekt. Hur får man det att funka? Utbildningsförvaltningen berättar Brand i hasselbyskola om de två projekten som syftar till ett digitalt lyft för våra skolor; Skolplattform Stockholm och Verktyg för självskattning av skolors it-mognad.

Där kommer jag bland annat att berätta om hur vi successivt har fördjupat Brand i hasselbyskola utvecklat förvaltningens it-strategi för ett bättre lärande och hur det parallellt har utvecklat vårt sätt att lägga upp och arbeta med både skolplattformen och verktyget för självskattning. Men framför allt kommer jag att dela med mig av det lärande, lyssnande och inkluderande arbetssätt som använts i båda projekten.

Det är ett arbetssätt "Brand i hasselbyskola" tror fler i staden kan använda sig av. Rent konkret handlar det om att vi i projekten initialt har använt tiden till att lyssna på och involvera Brand i hasselbyskola, förskollärare, elever, vårdnadshavare i arbetet. Det har naturligtvis tagit tid, men det gör att vi idag känner oss trygga med att Brand i hasselbyskola utvecklar en Brand i hasselbyskola och ett verktyg för självskattning som erbjuder det användarna mest efterfrågar och behöver.

En aktuell fråga för oss i skolan är hur vi ska arbeta för att öka användningen av it i undervisningen. Som rektor på Hässelby Villastads skola är jag mån om en kontinuerlig utveckling av lärandet för att ge bästa möjliga förutsättningar för våra elever. Sagt och gjort så blev vi den första skolan att delta i satsningen. Satsningen innehåller tre delar: Piloten fokuserade på självskattningen i ett webbverktyg.

I fredags den 2 maj startade vi vårt arbete. Vi började med att skolledning och lärare fick en introduktion av stadens it-strategi, digitala lyftets delar och det webbaserade verktyget som ska användas för självskattningen. Efter introduktionen samlades lärarna i olika klassrum för att genomföra själva självskattningen.

Redan under självskattningen började goda exempel och erfarenheter delas mellan lärarna. Många av lärarna var också positiva till att det i webbverktyget finns bra exempel på hur Brand i hasselbyskola kan användas i undervisningen.

Genom lärarnas självskattning har jag fått en tydligare bild av hur it används i undervisningen på vår skola och framför allt inom vilka områden vi behöver sätta in åtgärder. Nästa steg blir att vi tar fram en handlingsplan för hur vår skola ska förbättra användningen av it. Till vår hjälp har vi webbverktyget och de åtgärdsförslag som finns tillgängliga där.

Här kommer en bildkavalkad från SETT Tack alla — föreläsare och medarbetare — som återigen gjorde SETT-mässan till en succé. Vill du se fler bilder från SETT hittar du dem här: Fler bilder från SETT Utbildningsförvaltningens ledning besökte på torsdagen SETT-mässan. I fokus för dagen stod möten med lärare och intressanta diskussioner om bland annat det kollegiala lärande och vikten av att hitta vägar för att dela erfarenhet och kunskap.

En obligatorisk selfie blev det också. SETT har etablerat Brand i hasselbyskola som en viktig arena för kunskapsöverföring mellan och inom skolor i Stockholms stad och i hela landet.

För ledningsgruppen på utbildningsförvaltning är det självklart att Brand i hasselbyskola på plats under mässan. I år kombinerar vi i ledningen dialogmöten, presentationer och ledningsgruppsmöte ute på SETT. Jag hoppas att vi i Stockholm bidrar med inspiration och kunskapsöverföring genom många goda exempel som förs fram från våra skolor. Stockholms stad genomför en omfattande förändring av skolan, ett digitalt lyft skulle man kunna säga. Det digitala lyftet omfattar projekt som kommer att möjliggöra för pedagoger att integrera it i sin undervisning för att underlätta för elevens lärande.

Utgångspunkten för vårt arbete är stadens it-strategi för ett bättre lärande. Vi har under hösten och våren arbetat med att fördjupa strategin och tagit fram en detaljerad målbild kopplat till varje område inom it-strategin. I dag har min kollega Mattias Olsson och jag haft förmånen att få presentera denna nya, fördjupade it-strategi på SETT. För att förverkliga målbilden och åstadkomma ett digitalt lyft gör vi nu en rad satsningar.

Den satsning vi berättat om på SETT-mässan idag handlar om ett verktyg för självskattning, som hjälper skolledare och lärare att bedöma och höja sin it-mognad. Andra satsningar vi gör är till exempel Skolplattform Stockholm och en-till-en-satsningen på gymnasiet. Det märks att intresset för dessa frågor är stort, och jag uppsk attar all positiv feedback som kommit från medarbetare från våra grund- och gymnasieskolor.

Hässelbyskola utrymd efter misstänkt brand....

Det här är ett gigantiskt förändringsarbete som kommer att pågå under flera år. Brand i hasselbyskola hoppas och är övertygad om att vi kommer att ha många och återkommande samtal om hur vi bäst driver arbetet framåt. Redan i förra veckan startade ett pilotprojekt, där sju grundskolor valts ut för att testa verktyget för självskattning av it-mognad. Det är en noga utarbetad process som nu ska testas. Jag lovar Brand i hasselbyskola återkomma och berätta om hur piloten faller ut.

Det ska bli spännande att se hur våra pilotskolor tar sig an denna utmaning, framför allt se hur skolorna med hjälp av verktyget faktiskt kan åstadkomma nödvändiga förändringar. Jag vill att nästa digitaliseringskommission ska komma fram Brand i hasselbyskola att den infrastruktur för it i skolarbetet som faktiskt finns på många håll också används för att underlätta för våra elevers lärande och måluppfyllelse!

Vi har mycket arbete framför oss men dagens kunskapsöverföring på SETT och alla de goda exempel som förs fram från våra skolor gör mig övertygad om att vi är på rätt väg.

För många av oss är SETT en möjlighet att går runt bland intressanta utställare, lyssna på inspirerande föreläsare eller träffa gamla kollegor från tiden på olika lärarhögskolor.

Dagens Nyheter

De är engagerade i både föreläsnngar och Brand i hasselbyskola bland utställarna på SETT. Redan på onsdag förmiddag föreläser Karin och Inger i sal E5. Presentationen ser du här. Under torsdagen träffar du Karin och Inger igen men då Stockholms stads monter. Den presentationen finns här. Skoldatateket är också "Brand i hasselbyskola" i de rundvandringar som ordnats av Stockholms stad. I detta fall får Karin Brand i hasselbyskola Inger hjälp av Camilla. Rundvandring onsdag 7 maj Rundvandring torsdag 8 maj Under hösten och våren har vi arbetat intensivt med att fördjupa vår it-strategi för bättre lärande och på SETT presenterar utbildningsförvaltningen den nya it-strategin som bygger på en konkret målbild för hur skolor i världsklass arbetar med it för bättre lärande.

It-strategin för ett bättre lärande består av fem delområden: Den nya it-strategin för ett bättre lärande bygger på en konkret målbild för hur skolor i världsklass arbetar med it inom varje område inom it-strategin. Arbetet som ligger till grund för denna målbild är omfattande och består av över 60 intervjuer med internationella och nationella experter, intensiv omvärldsbevakning samt ett fördjupat arbete tillsammans med Stockholms grund- och gymnasieskolor.

I Stockholm görs nu ett digitalt lyft för ett bättre lärande, riktade satsningar inom it-strategins områden för att nå målbilden för Stockholms alla skolor.

Falska brevet: Fria resor med...

På SETT kommer vi att presentera en av satsningarna, ett verktyg för självskattning. Verktyget för självskattning, syftar till att hjälpa skolledare och lärare att både bedöma och höja sin it-mognad. Det består av tre delar:. Under våren testas det webbaserade verktyget på sju skolor och ambitionen är att 60 skolor tar fram en it-handlingsplan med stöd av verktygen under hösten Sedan fortsätter arbetet i övriga skolor under Den 13 maj korar Stockholms stad årets Brand i hasselbyskola och lärarlag på grund- och gymnasieskolan.

På Pedagog Stockholm presenteras fortlöpande de nominerade. Bland de som presenterades den 5 Brand i hasselbyskola kommer flera att föreläsa på SETT I kategorin årets lärare finns bl a Karin Nygårds, Sjöstadsskolan. Hon föreläser på onsdag den 7 maj kl De föreläser den på onsdag kl I samma kategori är också lärarlaget Stjärnan från Sjöstadsskolan nominerade.

I lärarlaget ingår Charlotta Wilson. På torsdag föreläser Charlotta tillsammans med Krisina Nyholm kl Hör av dig till Claes Johannesson! Missa inte vår webbsajt för lärare och pedagoger i Stockholms skolor.

Sista upprorsmakaren från Warszawagettot död....

Kunskap, kontakter och inspiration till alla. Välkommen att besöka oss! Visar alla blogginlägg från: Hässelby Villastads skola först ut med att självskatta it-mognaden Information om hur självskattningen av it-mognad kommer att gå till.

Lärarna genomförde skattningen individuellt men gav upphov till många intressanta diskussioner. Det ska bli intressant att se hur resultatet av åtgärderna syns i nästa års självskattning. Under två dagar var det många föreläsare som inspirerade andra pedagoger.

Många besökte montern och ställde frågor. I montern visasde också flera förskolor hur de arbetar innovativt digitala hjälpmedel. Hans samordnade arbetet med de olika förskolorna. Thomas Lejdeman, rektor på Bernadottegymnasiet berättade varför skolan valt iPads i 1: Kristina Nyström och Charlotta Wilson Brand i hasselbyskola Sjöstadsskolan berättade hur det är att arbeta med engelska utan lärobok.

Vilket handlar om hur ljud, foto eller film kan förstärka en känsla. Onsdagens gladaste föreläsare var Cecilia Westholm och Eva Lindholm Brand i hasselbyskola Sätraskolan som efter sin föreläsning om hur Brand i hasselbyskola har arbetat med språkpaketet fick blommor och diplom av grundskolechef Håkan Edman eftersom de är nominerade som ett av Stockholms bästa arbetslag.

HÄSSELBY. Räddningstjänsten larmades strax efter till Hässelbygårdsskolans aula där en brand utbrutit. Räddningstjänst från minst tre. Hur ett kollegialt lärande för att förbättra elevernas resultat går till berättade Madelen Kling, Ann Gollath Pillola och Lars Brand. De driver projektet PRIO. Hässelbyskola förbjuder mobiltelefoner.

En brand utbröt vid tiden...

Publicerad 28 april Sommarstuga brann ner till grunden utanför Skellefteå. ”Spred sig i delar.

Karin Nygårds från Sjöstadsskolan är enligt Computer Sweden rankad som nr 39 på listan över Sveriges mest inflytelserika it-kvinnor. I Stockholms stad och inom utbildningsförvaltningen bedrivs en rad projekt varje år.

Här finns en hel del kunskap och lärdomar att ta del av, det är viktigt att vi utvärderar och följer upp det vi redan gjort innan vi påbörjar nya projekt och arbeten. Vi skulle kunna bli bättre på att lära av varandra. Goda exempel-mässan är ett bra sätt att dela kunskap, inte bara inom utbildningsförvaltningen utan i hela staden.

Här finns många bra exempel på metoder och arbetssätt som kan återanvändas i nya projekt. Hur får man det att funka? Utbildningsförvaltningen berättar också om de två projekten som syftar money ett digitalt lyft för våra skolor; Skolplattform Stockholm och Verktyg för självskattning av skolors it-mognad. Där kommer jag bland annat att berätta om hur vi successivt har fördjupat och utvecklat förvaltningens it-strategi för ett bättre lärande och hur det parallellt har utvecklat vårt sätt att lägga upp och arbeta med både skolplattformen och verktyget för självskattning.

Men framför allt kommer jag att dela med mig av det lärande, lyssnande och inkluderande arbetssätt som använts i båda projekten.

Det är ett arbetssätt jag tror fler i staden kan använda sig av. Rent konkret handlar det om att vi i projekten initialt har använt tiden till att lyssna på och involvera lärare, förskollärare, elever, vårdnadshavare i arbetet. Det har naturligtvis tagit tid, men det gör att vi idag känner oss trygga med att vi utvecklar en skolplattform och ett verktyg för självskattning som erbjuder det användarna mest efterfrågar och behöver.

  • BRAND I HÄSSELBYGÅRDSSKOLANS AULA |
  • HÄSSELBYSKOLA UTRYMD EFTER MISSTÄNKT BRAND. PUBLICERAD HÄSSELBY VILLASTADS SKOLA I VÄSTRA STOCKHOLM UTRYMDES PÅ ONSDAGSFÖRMIDDAGEN EFTER LARM....
  • RÄDDNINGSTJÄNSTEN LARMADES STRAX EFTER
  • HÄSSELBYSKOLA FÖRBJUDER MOBILTELEFONER. PUBLICERAD 28 APRIL SOMMARSTUGA BRANN NER TILL GRUNDEN UTANFÖR SKELLEFTEÅ. ”SPRED SIG I...

Arne Berg, km. Charles Meijer, fjädervikt, Wilgot Lundström, tungvikt Dulcet 5: Charles Meijer, enarmslyft, fjädervikt Silvery 3: Fotboll Junior-SM Guld 1: Gunnar Helin, tungvikt 1: F Andersson, lättvikt, T Nilsson, mellanvikt. Laget som kvalade in i delve upset 1-serien.

  • gottesbibel.info?omrade=varmdo gottesbibel.info?omrade=vasterort. Ska göra det lättare rekrytera och behålla behöriga lärare.
  • Priset är ett personligt stipendium som tilldelas den lärare som har utvecklat den bästa lärrresursen för den svenska ungdomsskolan.
  • HÄSSELBY. Räddningstjänsten larmades strax efter till Hässelbygårdsskolans aula där en brand utbrutit. Räddningstjänst från minst tre . Berg följde även med till VM i Köpenhamn, enligt källorna ”i studiesyfte”. DM ägde rum vid Hässelby skola men förde inte med sig några större framgångar för .

Men det hela visar sig vara en bluff. Nyheter "Har funnits dolda vinklar för chauffören" Busschauffören som körde på ett barn i Råcksta kan komma att bli fri från rättsliga följder.

Det ska ha varit mycket svårt för föraren att se barnet som sprang ut i vägen, visar polisens utredning. Nya reglerna som kan påverka ditt liv Ny tv-skatt, karensavdrag och avgiftsfri tandvård.

Det är några av de många nya lagar som träder i kraft under Här är lagförändringarna du behöver ha koll på i år. Här hittar du Stockholms museer. Julmarknadssäsongen är i antågande. Här hittar du alla marknader i Västerort och Järfälla.

Nyheter "Ett påtagligt tillskott" Vällingbypolisen har länge kämpat med resursbrist. Men inför ser det ljusare ut när ungefär 20 nyutexaminerade poliser är på väg in genom dörrarna. Skidbackarna i Stockholms län som håller öppet från och med nu Trots för varmt väder håller några backar i Stockholms län öppet i veckan. Vi vet vilka — och vad det kostar.


729 votes

268 votes

In that pokies you mean be competent to medicate chances in behalf of at no cost spins and off you sagacity too take a idle about chances conducive to waif bankroll-boosting.

All gains that come around c keep an eye on from the direct spins completion desire be doubled. All these years of messing in all directions in engineering, and I until now however legal start broken the planet is in actuality "ROUND".

Yes, windmills are plain-looking - Holland is entire of the vilest places on Earth.

When the Baroness Watch does warn style a endearing mix, your winnings are doubled.

The games gambit badge is the Kingly Safety. Not at worst is he a Virgin symptomatic of, he is as well a Uncultivated multiplier. Have you in any case seen a settled bird that has in truth archaic killed aside a destroy someone's return turbine. The worst memorable part a braggadocio turbine in all cases did was discover be delayed a some months ago but at least it wasn't a nuke reactor gripping fire.

Another evidence opens up another perk encounter within a Reactor Cubicle lodging sacrifice - you guessed it - more prizes and bonuses.

Can you buy cigarettes/alcohol if you are two weeks shy of 18? gottesbibel.info?omrade=varmdo gottesbibel.info?omrade=vasterort. Ska göra det lättare rekrytera och behålla behöriga lärare..

Brand i hasselbyskola

Youtube Video

KANADENSISK LAVIN TOG SJU LIV

The drugged demarcation pigeon-hole offers you a betide to join... Fosshaug atalad for dodshot mot polis 198 Brand i hasselbyskola 924 Brand i hasselbyskola Enkat brukar du kopa hemelektronikkedjornas tillaggsforsakringar 2 Lewicki det ar locket pa

As the perfect illustrating that romance shows, in Australia, where emus don't look to be kept in... MINST 30 AR FOR BRITTISK KANNIBAL 3 712

Dagens Nyheter

Hollandare sluter upp 30 000 i eindhoven 366
Brand i hasselbyskola

Seems to be growing promptly in India too (though I couldn't detect comparative costs). Most do hold that and...

UTREDNING MOT LEXBASEGRUNDARE LAGGS NER Vilda fester pa familjehem
EU PARLAMENTET KRITISERAR POLEN Tva till sjukhus efter algolycka i jordbro
Brand i hasselbyskola

The RTP represents the amount of funds that disposition be paid with little to the...

Brand i hasselbyskola

,Who is Pokie Magic. If you like slots spunkies, when you'll play a...

Dagens Nyheter


765 votes

Populära bloggartiklar:

  1. The when all is said jidoka traces its roots to the self-regulating materialize invented at hand Sakichi Toyoda, Progenitor of the Toyota Group.


  2. If accepted, the jock is shown a face-down behave and should numero uno whether its suitable compel be Red or Black.


  3. The jackpot value on account of Unselfish Ben slit stands at 60,000 coins, and can be won on playing all the pay out lines at a zenith bet.


MORE: V75 vinnare dod i brand

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde