Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

101.1m FM

Fler ska fa ge ut motgift mot overdoser

opinion

För att minska dödligheten i överdoser av heroin och andra opioider bör sjuksköterskor få skriva ut och dela ut motgiftet naloxon. Det föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i en ny rapport. Som Vårdfokus berättat tidigare så kan läkare skriva ut överdosmotgiftet naloxon till personer som är i riskzonen sedan i maj förra året.

Nu ska det bli möjligt även för sjuksköterskor att skriva ut läkemedlet. Syftet är att göra naloxon mer tillgängligt för de som riskerar en överdos, för de som riskerar att bevittna en överdos eller är först på plats efter att det har hänt.

I en ny rapport till regeringen föreslås tre större regeländringar som ska öka tillgängligheten till naloxon. Det innebär bland annat:.

Sjuksköterskor ska ha samma rätt...

Förslaget öppnar också upp för så kallade naloxonprogram där förskrivning och utlämning av naloxon kombineras med utbildning. Programmen skulle exempelvis kunna bedrivas av sprututbytesverksamheter eller inom kriminalvården. Man behöver kunna känna igen en opioidöverdos, veta hur läkemedlet verkar, kunna ge hjärt-lungräddning och larma ambulans. Naloxon är ett komplement till övrig vård, säger Eva Nyman, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande. Om den nya förskrivningsrätten ska gälla alla sjuksköterskor, eller endast de inom beroendevården, är inte klart ännu.

Förslaget har nu lämnats till regeringen och ska sedan ut på remiss.

Sjuksköterskor ska ha samma rätt...

Ändringarna väntas träda i kraft senare i år. Sahlgrenska lägger ner sin tillnyktringsenhet. I fortsättningen är det akuten eller polisens fyllecell som gäller för de som är fulla eller narkotikapåverkade och behöver tas om hand. När psykiatrisjuksköterskan Jenny Borgesand fick beskedet sade hon upp sig i protest.

Sjuksköterskor ska få skriva ut...

Akuten på lasarettet i Enköping har stängts sedan man fått in ett misstänkt fall av ebolasmitta. Patienten är isolerad och personal som träffat patienten har tagits om hand. Nu ifrågasätts sambandet mellan antidepressiv medicin och ökad fallrisk som setts i tidigare studier. En Fler ska fa ge ut motgift mot overdoser svensk studie visar nämligen att det inte är medicinerna i sig som ökar fallrisken utan den bakomliggande sjukdomen.

Vårdförbundet och Region Halland har kommit överens om en ny arbetstidsmodell där barnmorskorna jobbar mindre under höst, vinter och vår mot att de jobbar mer på sommaren. Från årsskiftet har vårdgarantin skärpts. Nu har alla patienter rätt att få en första medicinsk bedömning inom tre dagar.

Den behöver inte längre alltid göras av en läkare, utan av en person med legitimation inom vården — som en sjuksköterska. Den gamla beteckningen landsting finns inte längre kvar i någon del av Sverige. Vid årsskiftet omvandlades de sista sju landstingen till regioner. På hemsidan KomHIT flykting kan vårdpersonal gratis ladda ner enkla verktyg för att kunna  kommunicera med personer som inte pratar svenska.

Här går det också att göra egna bildstöd som passar den specifika verksamheten. Sjuksköterskan Ingela Jakobsson har varit med och tagit fram Fler ska fa ge ut motgift mot overdoser av de olika bildstöd som finns idag. Att alla sjuksköterskor på iva i Torsby sade upp sig i protest blev Vårdfokus mest lästa artikel på webben under På andra plats hamnade artikeln om att Vårdförbundet kräver 10  kronor mer i månaden.

Se hela listan här! Risken för förväxling är stor när patienterna hela tiden får nya namn på sina läkemedelsförpackningar. Använd i stället ett entydigt substansnamn för läkemedel som får bytas ut mot varandra på apotek.

Opioidöverdos största dödsorsaken bland missbrukare

Det föreslår Vårdförbundet tillsammans med företrädare för läkare, apotekare med flera. Vårdförbundets kongress beslutade i somras att höja medlemsavgiften med 30 kronor i månaden.

Det är fyra år sedan avgiften höjdes senast. Sjukhusläkarföreningen på Sahlgrenska kräver att politikerna löser de stora problemen med brist på vårdplatser — och nyckeln är att skapa en arbetsmiljö som gör att sjuksköterskorna vill stanna.

Det skriver överläkare Jan Brun i en debattartikel i dag.

Fakta: Motgiftet naloxon

Tofflor som både förebygger fall och värmer äldres frusna fötter vann stipendiet Queen Silvia Nursing Award på 50  kronor. Bakom idén står Sara Nyström som studerar till sjuksköterska vid Linköpings universitet. Karensdagen har slagit hårt mot de som råkat bli sjuka när de haft ett långt arbetspass på obekväm arbetstid. Nu ersätts karensdagen av ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning.

Ska bemanningskrisen i vården kunna lösas måste de erfarna Fler ska fa ge ut motgift mot overdoser upp sina löner — rejält. I sitt yrkande inför nästa års avtalsförhandlingar kräver Vårdförbundet 10 kronor mer i månaden till "särskilt yrkesskickliga" i alla yrkesgrupper.

Vårdfokus har frågat några medlemmar i Vårdförbundet vad de tycker om de avtalskrav som presenterades i dag. De gör tummen Fler ska fa ge ut motgift mot overdoser för ökad lönespridning — men det finns en viss oro för hur man ska kunna bedöma vem som är "särskilt yrkesskicklig".

Förhandlingschefen på Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill inte kommentera "10 kronors frågan", men är nöjd med att fack och arbetsgivare är överens om att kompetensförsörjningen är vårdens största utmaning. När svenskarna på julafton slår sig ned i soffan för att se Kalle och hans vänner på TV minskar plötsligt antalet nödsamtal till kraftigt.

Som mest har de minskat med en fjärdedel. Men de senaste åren har effekten avtagit. Statens medicinsk-etiska råd vill att regeringen tillsätter en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningar som görs på unga människor som söker asyl i Sverige.

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska sjukhuset i Uppsala installerat en robot för beredning av cytostatika. Det ska förhoppningsvis gynna både patientsäkerheten och arbetsmiljön.

En sjuksköterska kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att inte ha undersökt och följt upp en kvinna på ett äldreboende som senare fick föras med ambulans till akuten.

Att arbetsbelastningen var mycket hög påverkar inte myndighetens bedömning. Utredaren Kenth Nauclér vill att utbildningarna ska anpassas till vårdens behov. Vårdförbundet befarar att förslaget urholkar specialistsjuksköterskans professionsutveckling. Regeringens utredare anser inte att en specialistexamen för röntgensjuksköterskor ska införas i högskolan. Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor är missnöjda.

Sverige har tagit ett nytt steg för att införa avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, efter regeringens utredning.

Några finns redan på Övertorneås hälsocentral. På 20 år har antalet specialistsjuksköterskor inom kirurgi och medicin minskat med två tredjedelar.

Men många kommer att vilja stanna i Vårdförbundet, tror Sineva Ribeiro. Vare sig det gäller chefer eller försäkringskassan ser sig Cecilia Levin som patientens guide genom sjukskrivningen.

Hon är nybliven rehabkoordinator. Årets vårdchef vågar utmana och drivs av lusten att utveckla — gärna genom att se möjligheterna i det lilla. Vilken röntgenteknik är bäst för kvinnan, ger mest tillförlitligt resultat och lägst strålning för fostret?

Röntgensjuksköterskan Erika Phexell forskar på olika metoder. Studenter behöver bli en i teamet och själva få svara på hur de lär sig bäst. Det säger Årets studenthandledare, sjuksköterskan Charlotte Olsson. Vi använder kakor cookies på webbplatsen. Läs mer om kakor på Vårdfokus. Vårdfokus ges ut av Vårdförbundet. Tidningen Vårdfokus har en självständig ställning.

Kontakta oss Prenumerera Lediga jobb Nyhetsbrev. Enligt Socialstyrelsens senaste siffrordog omkring personer av narkotikarelaterade orsaker Delas ut direkt I en ny rapport till regeringen föreslås tre större regeländringar som ska öka tillgängligheten till naloxon.

Det innebär bland annat: Sjuksköterskor ska få skriva ut naloxonläkemedel. Att det blir möjligt att lämna ut naloxon direkt i samband med förskrivningen.

Att räddningstjänst ska få möjlighet att ge läkemedlet i väntan på ambulans. Klart i år Om den nya förskrivningsrätten ska gälla alla sjuksköterskor, eller endast de inom beroendevården, är inte klart ännu. Myndigheterna kommer även att ta fram ett nationellt kunskapsstöd om naloxonprogram.

Sjuksköterskor ska ha samma rätt...

Klicka här för att komma till Vårdfokus Facebooksida. Grönt ljus för medicin mot överdos utanför vården ». Medicin mot överdos ska bli tillgängligt utanför vården ». Åtgärderna som ska minska narkotikadödligheten ». Sjuksköterskor får börja skriva ut naloxon ». Du kanske också vill läsa.

Sjuksköterskor slutar efter besked om nedläggning. Misstänkt ebolafall — akutmottagning stängd. Inte medicinerna som ökar fallrisken vid depression. Sjuksköterskor slutar efter besked om nedläggning Sahlgrenska lägger ner sin tillnyktringsenhet. Misstänkt ebolafall — akutmottagning stängd Akuten på lasarettet i Enköping har stängts sedan man fått in ett misstänkt fall av ebolasmitta. Inte medicinerna som ökar fallrisken vid depression Nu ifrågasätts sambandet mellan antidepressiv medicin och ökad fallrisk som setts i tidigare studier.

Nytt avtal ger barnmorskor kortare arbetstid Vårdförbundet och Region Halland har kommit överens om en ny arbetstidsmodell där barnmorskorna jobbar mindre under höst, vinter och vår mot att de jobbar mer på sommaren. Patient har rätt till bedömning i vården inom tre dagar Från årsskiftet har vårdgarantin skärpts.

Här kan du läsa hela programmet ”Överdosdöden och motgiftet”. Det här har man i Region Skåne under flera år velat hitta sätt att få ut till de. i väntan på ambulans och har som förslag att sjuksköterskor ska få ge ut det. Sjuksköterskor ska ha samma rätt att skriva ut läkemedlet naloxon, som ges vid överdoser, som läkare. Det föreslår Läkem. Fler ska få ge ut motgift mot överdoser. TT. | Samhälle Sjuksköterskor ska ha samma rätt att Fler ska fa ge ut motgift mot overdoser ut läkemedlet naloxon.

MORE: Gott om skrallar i svenska cupen

MORE: Stod till barnfamiljer ska forebygga fetma

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde