Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

114.8m FM

300 flyktingar i land pa sicilien

opinion

Under har Läkare Utan Gränser fokuserat insatserna i Italien på en rad olika aktiviteter. De rör bland annat psykisk hälsa, specialistvård för personer som utsatts för våld och stöd till civilsamhället när det gäller migranter och flyktingar.

Flera länder i Europa, bland annat Italien, har under året trappat upp ansträngningarna att till varje pris hejda flyktingströmmen till Europa.

Flyktingar och migranter hålls därför godtyckligt kvar 300 flyktingar i land pa sicilien Libyen och många av dem utsätts där för våld. Trots dessa ansträngningar har närmare   migranter och flyktingar landstigit i Italien, de flesta på Sicilien. Även om antalet var färre än tidigare år har mottagningssystemet svårigheter att hantera situationen.

De flesta som anländer får bo i tillfälliga center. Men mer än 10  vistas i enklare bosättningar, antingen för att de försöker ta sig till andra delar av Europa eller därför att de stängts ute från det officiella systemet.

Sicilien beskrivs som en tryckkokare...

Vi hade personal på flera platser i landet för att kunna möta de humanitär behov som fanns i dessa bosättningar. I städerna Bari och Turin hade vi volontärer som försökte underlätta för de boende att få tillgång till vård och annan service.

Mer om Italien

För tredje året i följd fanns vi på plats där flyktingar steg i land. Vi gav psykologstöd åt dem som överlevt skeppsbrott och traumatiska räddningsaktioner. Under genomförde vi 21 sådana insatser, framför allt på Sicilien, och i södra regionerna Kalabrien och Kampanien.

I Trapani hade vi ett team som gav psykologhjälp och stöttade lokal service på flera mottagningscenter. Sedan juli driver vi i samarbete med den lokala vården en 300 flyktingar i land pa sicilien med psykoterapi för att behandla patienter med allvarlig psykisk ohälsa.

Sommaren öppnade vi i Catania ett medicinskt center, öppet dygnet runt, för asylsökande i behov av hjälp men som skrivits ut från sjukhus.

Vi såg också till att förbättra tillgång till rent vatten och sanitära förhållanden i bosättningar som hyser tillfälliga migrantarbetare på södra Sicilien.

Förra året undsattes genom räddningsinsatser...

I Rom har vi ett rehabiliteringscenter för personer som överlevt tortyr. Centret har en multidisciplinär inriktning. Förutom medicinsk hjälp ges psykologstöd, sjukgymnastik, social och juridisk assistans. Under året hade vi 56 nyintagna. Patienterna kommer från nästan 20 olika länder. De flesta av dem har utsatts för våld och illa behandling på väg genom Libyen. I Italiens norra gränsområden gav vi flyktingar medicinsk hjälp och psykologstöd, delade ut mat och andra förnödenheter.

I Ventimiglia, nära gränsen till Frankrike, hade vi en mindre klinik med barnmorska, kulturarbetare och volontärläkare. Vårt team erbjöd också psykologhjälp i ett läger som italienska Röda Korset hade.

I Como, på gränsen till Schweiz, fanns vi på plats för att ge migranter hjälp vid psykisk ohälsa. Vi stöttade också initiativ från civilsamhället med bland annat utdelning av mat till migranter i Como, Ventimiglia och Gorizia, på gränsen 300 flyktingar i land pa sicilien Slovenien.

Gåvor i dropdown

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse Vissa uppgifter kan vara av senare datum. Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning. Den 30 december avslutade det sista av Läkare Utan Gränsers ursprungligen tre räddningsfartyg sin insats på Medelhavet. Läkare Utan Gränsers räddningsbåt Bourbon Argos, seglar för närvarande längs den sicilianska kusten med omkring människor ombord.

Trots diskussioner med de italienska myndigheterna och hjälp av den italienska kustbevakningen, tilläts inte Bourbon Argos landsätta de människorna ombord. EU-toppmötet om migrationskrisen på Medelhavet nådde inte ända fram.

Ledarna beslöt i natt att EU-länderna ska fördela 40 asylsökande som anlänt till "300 flyktingar i land pa sicilien" och Italien. Men mottagningsvillkoren måste bli bättre, säger vår rådgivare Aurelie Ponthieu. Mottagningsvillkoren för migranter och flyktingar som kommer till Europa är katastrofala. Vi uppmanar EU-länderna att ompröva sin migrationspolitik, erbjuda människor lagliga och säkra sätt att söka skydd i Europa och att förbättra mottagningsvillkoren.

Sicilien För tredje året i följd fanns vi på plats där flyktingar steg i land. Rom I Rom har vi ett rehabiliteringscenter för personer som överlevt tortyr. Norra gränsen I Italiens norra gränsområden gav vi flyktingar medicinsk hjälp och psykologstöd, delade ut mat och 300 flyktingar i land pa sicilien förnödenheter.

Det här arbetar vi med i Italien. Tillsammans med Grekland är Italien det land dit flest flyktingar har De som kom för att hjälpa till kände likstanken på meters avstånd. Jag hörde alla berättelser om stackars flyktingar som flyr krig Vad jag fann på Sicilien var en organiserad och storskalig operation.

flera som samarbetar med regeringar från olika EU-länder i syfte att föra in en ny befolkning i Europa. MOAS, anlände vid hamnen i Augusto med cirka invandrare.

Sicilien beskrivs som en tryckkokare efter att mer än migranter anlänt hittills i år. På flyktinglägret Cara di Mineo bor det migranter. EU har lovat mer pengar, men samtidigt öppnar inga andra länder sina hamnar för Tog av mandat – nu kräver oppositionen i Bangladesh nyval.

MORE: Asbestfarja fast i finland

MORE: Jag njuter mer av landskamperna nu

Nyhetsflöde